سیستم دفترداری

سیستم دفترداری

سیستم دفترداری

سیستم دفترداری سامانه مدبران قابلیت ثبت رویدادهای مالی (دستی – اتوماتیک) را به بهترین شکل ممکن برای کاربران فراهم می سازد و با توجه به موتور گزارش ساز قدرتمند، کاربر امکان اخذ گزارشات متنوع و جامع را از اطلاعات ثبت شده در سیستم خواهد داشت. لازم به ذکر است سامانه مالی، اداری، بازرگانی و تولیدی مدبران امکان ثبت ۱۰۰% اسناد حسابداری را به صورت اتوماتیک و بر اساس مدارک مرجع و قابلیت پیوست مستندات به اسناد ایجاد شده را برای کاربر محیا ساخته است.

برخی از امکانات زیرسیستم دفترداری سامانه مدبران

برخی از امکانات زیرسیستم دفترداری سامانه مدبران

  • مدیریت داینامیک کدینگ حسابداری شناور با تعداد سطح نامحدود
  • امکان تعریف و مدیریت دوره های مالی به صورت کاملا منعطف
  • مدیریت ثبت سند حسابداری (اتوماتیک – دستی)
  • ارتباط مستقیم با سامانه مودیان
  • مدیریت آنالیز گزارش فصلی و ارزش افزوده
  • گزارشات استاندارد حسابداری (تراز – گردش – مانده – دفاتر و …)
  • مدیریت خروجی گزارش آنالیز ۱۶۹ و ارزش افزوده