سیستم های فروش و حسابداری فروش

سیستم های فروش و حسابداری فروش

سیستم های فروش و حسابداری فروش

سیستم های فروش و حسابداری فروش سامانه مدبران، امکان انجام کلیه فرایند های فروش کالا و خدمات اعم از مدیریت سفارشات فروش کالا و خدمات، مدیریت اصلاحیه های سفارشات فروش، مدیریت مشتریان و همچنین فرایند های مالی فروش کالا و خدمات اعم از تایید مالی سفارشات فروش کالا و خدمات، صدور صورتحساب های فروش، ایجاد اسناد حسابداری فروش و تولید اطلاعات مربوط به گزارشات فصلی و ارزش افزوده فروش و … برای کاربران فراهم می سازد.

برخی از امکانات زیرسیستم های فروش و حسابداری فروش سامانه مدبران

برخی از امکانات زیرسیستم های فروش و حسابداری فروش سامانه مدبران

 • مدیریت مشتریان
 • مدیریت سفارشات فروش کالا و خدمات
 • تاییدات مالی سفارشات فروش و کنترل قیمت ها
 • مدیریت شرایط دریافت سفارشات فروش
 • تولید صورتحساب های فروش کالا و خدمات (دستی و اتوماتیک)
 • ارسال صورتحساب های فروش به سامانه مودیان
 • استعلام وضعیت های صورت حساب های فروش از سامانه مودیان
 • ایجاد اسناد حسابداری فروش
 • ایجاد اطلاعات مورد نیاز جهت تهیه گزارشات فصلی و ارزش افزوده فروش
 • تسویه سفارشات فروش به صورت اتوماتیک
 • امکان ایجاد صورت حساب های تعدیل فروش
 • گزار شات متنوع فروش